Regulamin

regulaminRegulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

Kontakt ze Sklepem:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugwozdzikowej@onet.pl
 • telefonicznie: 32 240-31-41
 • pisemnie na adres: ul. Kłodnicka 70 41-706 Ruda Śląska
 • numer konta: Jan Kobiela

                                  26 1240 1369 1111 0000 2423 4966

 

Działy regulaminu: 

 • Informacje ogólne
 • Zamówienia
 • Wysyłka
 • Zwroty i prawo kupującego do odstąpienia od umowy
 • Reklamacje
 • Zwrot należności klientom
 • Ochrona danych osobowych
 • Postanowienia końcowe

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Sklep internetowy U Gwoździkowej, działający pod adresem www.ugwozdzikowej.pl prowadzony jest przez firmę Jan Kobiela, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Księdza Pawła Lexa 17, NIP:6410014482, Regon:003451499 .

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2.Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen preparatów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
 2. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów.
 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez kontakt mailowy ugwozdzikowej@onet.pl lub telefonicznie 32 240-31-41  
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się (w przypadku zamówień płatnych przelewem) w chwili wpływu należności na konto firmy.
 5. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub faktura VAT (na wyraźne życzenie klienta).
 6. Brak wpłaty do 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u dostawców sklepu, zamawiający jest o tym informowany i może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.
 8. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym nie muszą obowiązywać w sklepach stacjonarnych.
 9. Promocje są ograniczone czasowo lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakończenia promocji z powodu braków magazynowych Kupujący zostaje poinformowany o tym fakcie i może nabyć produkt w cenie regularnej lub zrezygnować z zakupu produktu, którego promocja się zakończyła.
 10. Sprzedaż napojów alkoholowych:
 • Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu nr. I/7/A/2015 od 4,5% do 18% alkoholu nr I/8/B/2015, powyżej 18% nr. I/13/C/2014 wydane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231), zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”.
 • Uprawnione do zakupu napojów alkoholowych w sklepie zielarskim U Gwoździkowej są wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie składania zamówienia.
 • Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jest osobą pełnoletnią i trzeźwą w momencie składania zamówienia.

 

III. WYSYŁKA

 1. Zamówienie wysyłane jest na podany w formularzu zamówienia adres, bezpośrednio po jego skompletowaniu.
 2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówienia mogą być również odbierane osobiście w naszym sklepie stacjonarnym w Rudzie Śląskiej Halembie przy ul. Kłodnickiej 70 (obok Biedronki)
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
 4. Średni czas realizacji zamówień to 1-7 dni roboczych.
 5. Zamówienia na terenie Polski o wartości powyżej 299,00 zł wysyłane są na koszt Sklepu
 6. Wysyłka poza granice Polski (za pośrednictwem Poczty Polskiej- paczka pocztowa) jest możliwa tylko po przedpłacie (wpłata na konto). Zanim złożysz zamówienie- skontaktuj się z nami w celu ustalenia kosztów wysyłki- koszt wysyłki zależy od wagi towaru. Zważymy dla Ciebie produkty, które chcesz kupić i podamy Ci cenę paczki.

 

IV. ZWROTY I PRAWO KUPUJACEGO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Art. 96. (Dz. U. nr126 poz. 1381 z późn. zm.) Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Przepis ten nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.
 2. Odnośnie pozostałych produktów (np. środki kosmetyczne, higieniczne, pielęgnacyjne) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ugwozdzikowej@onet.pl  lub przesyłając na adres: ul. Kłodnicka 70 41-706 Ruda Śląska. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego na stronie Sklepu. Przesyłkę należy nadać na podany wyżej adres.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępny jest pod regulaminem (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 5. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Kupujący powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Ponadto prawo Kupującego od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  – w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni.
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Kupującego za pobraniem.

 

V. REKLAMACJE

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ugwozdzikowej@onet.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 70). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Sklep nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny.
 5. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Sklep.

VI. ZWROT NALEZNOŚCI KLIENTOM.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy Jan Kobiela, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 70. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie Zielarskim U Gwoździkowej wymaga akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zaznaczenie okienka).
 4. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.
 5. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania a także usunięcia z bazy danych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Jan Kobiela.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku.
 6. Sklep Zielarski u Gwoździkowej nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.
 7. Produkty oferowane przez sklep Zielarski u Gwoździkowej, są produktami dostępnymi bez recepty. Wszystkie produkty są produktami oryginalnymi dopuszczonymi do sprzedaży w Unii Europejskiej.
 8. Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ugwozdzikowej.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

 

Sklep Zielarsko- medyczny U Gwoździkowej

Kłodnicka 70

41-706 Ruda Śląska

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.ugwozdzikowej.pl”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Umowa sprzedaży została zawarta z Jan Kobiela Sklep Zielarsko- medyczny U Gwoździkowej w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)