29.99

INDIA Krem do twarzy z olejem z konopi 50ml

  • Opis
  • Opinie (0)

Product Description

Krem konopny do twarzy na dzień i na noc jest w szczególności przeznaczony do skóry dojrzałej, suchej i podrażnionej.

Ale nie tyl­ko, bo z powo­dze­niem sto­su­ją go mło­de damy po 20ym roku życia, u któ­rych skó­ra twa­rzy jest wła­śnie zbyt­nio wysu­szo­na. Codzien­na pie­lę­gna­cja kre­mem konop­nym INDIA, kom­plek­so­wo odpo­wia­da na potrze­by każ­de­go typu skó­ry dba­jąc o jej świe­ży wygląd. Krem z kono­pi India łatwo się apli­ku­je i bły­ska­wicz­nie wchła­nia. Jeże­li skó­ra twa­rzy spra­wia Ci pro­ble­my, to szyb­ko odczu­jesz korzyst­ny wpływ kre­mu konop­ne­go na pra­ce gru­czo­łów łojo­wych. Bada­nia poka­zu­ją, że kono­pie mają wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce i cha­rak­te­ry­zu­ją się bogac­twem kwa­sów tłusz­czo­wych ome­ga 3−6−9, któ­re dzia­ła­ją na skó­rę odżyw­czo, nawil­ża­ją­co i łagodząco.

Krem konopny do twarzy ma lekką formułę, dlatego łagodzi podrażnienia, zmiękcza i wygładza zmarszczki, a dodatkowo działa antybakteryjnie.

Krem konop­ny do twa­rzy zawie­ra skład­ni­ki aktywne:
Olej z kono­pi, któ­ry dzia­ła łago­dzą­co na podraż­nio­ną skó­rę i przy­spie­sza jej rege­ne­ra­cję oraz wygła­dza zmarszczki.
– Wita­mi­nę E, któ­ra chro­ni naskó­rek i rege­ne­ru­je włók­na kola­ge­no­we, zmięk­cza i wygła­dza powierzch­nię skó­ry, a naj­bar­dziej zna­ny jest jej wpływ na opóź­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia się skóry
– Wita­mi­nę PP (nia­cy­na), któ­ra ujędr­nia i wygła­dza zmarszcz­ki, sty­mu­lu­je pro­duk­cję kola­ge­nu i chro­ni skó­rę przed dzia­ła­niem pro­mie­ni UV.

Jak sto­so­wać krem konop­ny do twarzy?
Na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy i szyi nanieść nie­wiel­ką ilość kre­mu, po czym deli­kat­nie wma­so­wać opusz­ka­mi palców.

Pro­du­cent: India Cosmetics

Pojem­ność: 50ml

Skład­ni­ki:  Aqua, ethyl­he­xyl coco­ate, gly­ce­rin, bio­sac­cha­ri­de gum-1, iso­ste­aryl iso­ste­ara­te, can­na­bis sati­va seed oil, pen­ta­ery­th­ri­tyl tetra­iso­ste­ara­te, gly­ce­ryl ste­ara­te, solu­ble col­la­gen, hydro­ly­zed caesal­pi­nia spi­no­sa gum, cete­aryl alco­hol, gly­ce­ryl ste­ara­te citra­te, dica­pry­lyl car­bo­na­te, nia­ci­na­mi­de, pan­the­nol, argi­ni­ne, car­bo­mer, sodium acry­la­tes copo­ly­mer, toco­phe­ryl ace­ta­te, allan­to­in, xan­than gum, diso­dium edta, par­fum, hexyl cinnamal

Opinie

There are no reviews yet, would you like to submit yours?